Vẻ đẹp Việt Nam

Vẻ đẹp Việt Nam

Ngay trong tâm dịch Covid-19, một cuộc thi ảnh quốc tế đã diễn ra do ứng dụng ảnh Agora tổ chức – “Fun 2020”.
Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về vẻ đẹp quê hương Việt Nam.

 

Tác phẩm “Trò chơi đơn giản”
Tác giả : Trần Tuấn Kiệt

Tác phẩm “Trẻ em Mộc Châu”
Tác giả : Vũ Nguyên Phước

Tác phẩm “Xin chào Việt Nam”
Tác giả : Andy Lam

Tác phẩm “Miền bắc Việt Nam”
Tác giả : Marco Tagliarino

Tác phẩm “Bóng đá trong mơ”
Tác giả : Tuan1368

Tác phẩm “đôi mắt Bana”
Tác giả : Nguyễn Ngọc Thái (Thái Bana)

Tác phẩm “Lễ hội cồng chiêng”
Tác giả : Phạm Chí Công

Bài viết hữu ích ?